Bài 4 trang 176 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Có 4 kim loại là: Na, Ca, Fe, và Al. Hãy nhận biết mỗi kim loại bằng phương pháp hóa học và dẫn ra những phản ứng hóa học đã dùng.

Quảng cáo

Đề bài

Có 4 kim loại là: \(Na, Ca, Fe\), và \(Al\). Hãy nhận biết mỗi kim loại bằng phương pháp hóa học và dẫn ra những phản ứng hóa học đã dùng.

Lời giải chi tiết

- Dùng nước thu được hai nhóm:

+ Nhóm tan và sủi bọt khí: \(Na, Ca\).

+ Nhóm không tan: \(Al, Fe\).   

\(\eqalign{
& 2Na + 2{H_2}O \to 2NaOH + 2{H_2} \uparrow . \cr 
& Ca + 2{H_2}O \to Ca{(OH)_2} + {H_2} \uparrow \cr} \)

- Sục khí \(C{O_2}\) vào 2 dung dịch sau phản ứng của nhóm tan. Mẫu tạo kết tủa là \(Ca{\left( {OH} \right)_{2}}\) nhận được \(Ca\). Mẫu còn lại là \(NaOH\Rightarrow Na\).

      \(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O.\)

- Cho 2 mẫu kim loại của nhóm không tan vào dung dịch \(NaOH\) vừa thu được ở trên.

+ Mẫu tan và sủi bọt khí là \(Al\). Mẫu còn lại là \(Fe\).

\(2Al + 2NaOH + 6{H_2}O \to 2Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right] + 3{H_2} \uparrow .\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close