Bài 4 trang 17 SGK Vật lí 12

Hãy chọn đáp án đúng...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn đáp án đúng.

Chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ (sinα ≈ α (rad)) là: 

A. \(T = \displaystyle{1 \over {2\pi }}\sqrt {{l \over g}} \).                               

B. \(T = \displaystyle{1 \over {2\pi }}\sqrt {{g \over l}}\)

C. \(T = \displaystyle{\rm{ }}\sqrt {2\pi {l \over g}} \)                                 

D. \(T = 2\pi \sqrt {\displaystyle{l \over g}} \)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính chu kỳ của con lắc đơn \(T = 2\pi \sqrt {\displaystyle{l \over g}} \)

Lời giải chi tiết

Chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ (sinα ≈ α (rad)) là: \(T = 2\pi \sqrt {\displaystyle{l \over g}} \)

Đáp án: D

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close