Bài 4 trang 161 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Nhóm IIA trong bảng tuần hoàn có những nguyên tố Ba, Be, Ca, Mg, Sr.

Quảng cáo

Đề bài

Nhóm IIA trong bảng tuần hoàn có những nguyên tố \(Ba, Be, Ca, Mg, Sr\).

a) Hãy viết các cặp oxi hóa – khử của những nguyên tố này và sắp xếp chúng theo chiều thế điện cực chuẩn tăng dần.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử đầy đủ của 2 nguyên tố tùy chọn.

c) Vì sao các kim loại kiềm thổ có số oxi hóa là \(+2\) mà không phải là \(+1\) hoặc \(+3\)?

Lời giải chi tiết

\(a){{B{a^ + }} \over {Ba}};{{S{r^ + }} \over {Sr}};{{C{a^{2 + }}} \over {Ca}};{{M{g^ + }} \over {Mg}};{{B{e^ + }} \over {Be}}.\)

b) Cấu hình \(e\) của \(Mg\; (Z=12)\): \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}\)

    Cấu hình \(e\) của \(Ca \;(Z=20)\): \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}4{s^2}\).

c) Các nguyên tử của các kim loại kiềm thổ có 2e lớp ngoài cùng. Để đạt được cơ cấu bền vững của khí hiếm gần nhất, các nguyên tử này nhường 2e trở thành ion dương duy nhất \({M^{2 + }}\)

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài