Bài 4 trang 153 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Hãy giải thích vì sao kim loại kiềm có khối lượng riêng nhỏ, nhiệt độ nóng chảy thấp và năng lượng ion hóa thấp.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy giải thích vì sao kim loại kiềm có khối lượng riêng nhỏ, nhiệt độ nóng chảy thấp và năng lượng ion hóa \({I_1}\) thấp.

Lời giải chi tiết

Kim loại kiềm có khối lượng riêng nhỏ do nguyên tử của các kim loại kiềm có bán kính lớn và có cấu tạo mạng tinh thể kém đặc khít.

Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy thấp do lực liên kết kim loại trong mạng tinh thể kim loại kiềm kém.

Kim loại kiềm có năng lượng ion hóa \({I_1}\) thấp là do

 - Nguyên tử của kim loại kiềm có 1 electron hóa trị ở lớp ngoài cùng.

 - Bán kính nguyên tử lớn, diện tích hạt nhân nhỏ so với các nguyên tố khác trong cùng chu kì.

loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 153 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao.

  Ion Na+ có tồn tại hay không, nếu nếu ta thực hiện hoàn toàn các quá trình hóa học và điện hóa học sau đây?

 • Bài 6 trang 153 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao.

  Hãy chọn 2 kim loại khác nhau, cùng nhóm với kim loại natri và so sánh tính chất của những kim loại này với natri về những mặt sau:

 • Bài 7 trang 153 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao.

  Dựa vào khối lượng riêng của các kim loại kiềm (xem bảng 6.1) để tính thể tích mol nguyên tử của chúng ở trạng thái rắn. Có nhận xét gì về sự biến đổi thể tích mol nguyên tử với sự biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố kim loại kiềm?

 • Bài 3 trang 152 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

  Kim loại Na ở nhiệt độ cao tác dụng với khí oxi khô và dư, tạo ra peoxit. Khi hợp chất này tác dụng với nước, thu được dung dịch natri hiđroxit. Người ta cũng có thể thu được dung dịch natri hiđroxit bằng cách cho kim loại natri tác dụng với nước. Viết các phương trình hóa học.

 • Bài 2 trang 152 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

  Câu nào sau đây mô tả đúng sự biến đổi tính chất của các kim loại kiềm theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần?

Quảng cáo
close