Bài 4 trang 14 SGK Hoá học 10

Hãy xác định điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các nguyên tố sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy xác định điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các nguyên tố sau:

         \( _{3}^{7}\textrm{Li}\),         \( _{9}^{19}\textrm{F}\),        \( _{12}^{24}\textrm{Mg}\),          \( _{20}^{40}\textrm{Ca}\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điện tích hạt nhân: Z = số p = số e

Nguyên tử khối = số khối = A = số n + số p

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài