Bài 4 SGK trang 136 hoá học 12 nâng cao

Một sợi dây phơi quần áo bằng đồng được nối tiếp với một đoạn dây nhôm. Hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra ở chỗ nối của kim loại. Giải thích và đưa ra nhận xét.

Quảng cáo

Đề bài

Một sợi dây phơi quần áo bằng đồng được nối tiếp với một đoạn dây nhôm. Hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra ở chỗ nối của kim loại. Giải thích và đưa ra nhận xét.

Lời giải chi tiết

Chỗ đoạn nối \(Cu-Al\), để lâu tiếp xúc ngoài không khí sẽ có đủ điều kiện hình thành hiện tượng ăn mòn điện hoá. Cặp \(Cu-Al\) đóng vai trò là 1 pin điện hoá trong đó:

Cực dương: \({O_2} + 2{H_2}O + 4e \to 4O{H^ - }\)

Cực âm \(Al\): \(Al \to A{l^{3 + }} + 3e\)

\(Al\) là cực âm bị ăn mòn dần dẫn đến đoạn dây bị đứt. Vậy không nên nối bằng những kim loại khác nhau, nên nối bằng đoạn dây \(Cu\).

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close