Bài 4 mục III trang 24 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 4 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 24 VBT Sinh học 9: Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì? (chọn phương án trả lời đúng)

Quảng cáo

Đề bài

Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì? (chọn phương án trả lời đúng)

A. Sự chia đồng đều chất nhân của tế bào mẹ cho hai tế bào con

B. Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho hai tế bào con

C. Sự phân li đồng đều các crômatit về hai tế bào con

D. Sự phân chia đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Ý nghĩa của Nguyên phân

Lời giải chi tiết

Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

Chọn đáp án B.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close