Quảng cáo
 • Bài đọc 1: Giờ ra chơi

  Nối từ ở cột A với nghĩa phù hợp ở cột B. Em hiểu "từng đàn chim áo trắng" là ai? Các bạn làm gì trong giờ ra chơi? Những từ ngữ nào cho thấy các bạn chơi với nhau rất vui? Các bạn làm gì sau giờ ra chơi? Gạch dưới những tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ 2. Gạch dưới những tiếng bắt vần với nhau trong 1 khổ thơ còn lại.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Phần thưởng

  Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là gì? Em có nghĩ rằng Na xứng đáng được thưởng không? Vì sao? Khi Na được phần thưởng, những ai vui mừng? Vui mừng thế nào? Tưởng tượng em là Na, viết lời cảm ơn cô giáo và các bạn. Tưởng tượng em là một học sinh trong lớp, viết lời em sẽ nói để đáp lại lời Na. Lập danh sách 4 - 5 bạn học sinh tổ em theo mẫu đã học. Điền tiếng phù hợp với chỗ trống trong các bài thơ sau. Tập viết vài dòng thơ hoặc đoạn văn về một người bạn mà em quý

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài