Quảng cáo
 • pic

  Mục 1,2, ghi nhớ trang 75, 76 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải mục 1,2 cấu tạo của tảo, một vài tảo khác thường gặp và ghi nhớ trang 75, 76 VBT Sinh học 6: Quan sát tảo xoắn. Nhận xét về hình dạng và cấu tạo của tảo xoắn

 • pic

  Câu hỏi 5 trang 76 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 5 trang 76 VBT Sinh học 6: Quan sát bằng mắt thường một cốc nước máy hoặc nước mưa và một cốc nước ao hoặc nước hồ lấy ở trên mặt, chỗ có nhiều váng càng tốt, em thấy có gì khác nhau về màu nước. Giải thích?

 • Quảng cáo

Gửi bài