Quảng cáo
 • pic

  Mục 1,2,3, ghi nhớ trang 73,74 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải mục 1,2,3 các cây sống dưới nước, trên cạn, trong môi trường đặc biệt và ghi nhớ trang 73,74 VBT Sinh học 6: Quan sát H.36.2A, H.36.2B SGK, nhận xét về hình dạng của lá khi nằm ở các vị trí khác nhau: trên mặt nước và chìm trong nước. Giải thích.

 • pic

  Câu hỏi 2 trang 74 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 2 trang 74 VBT Sinh học 6: Nêu một vài ví dụ về sự thích nghi của các cây ở cạn với môi trường

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi 3 trang 74 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 3 trang 74 VBT Sinh học 6: Các cây sống trong những môi trường đặc biệt có những đặc điểm gì? Cho ví dụ.

Gửi bài