Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 120 SBT sử 9

  Giải bài 1 trang 120 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 122 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 122 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy hoàn thiện bảng sau về một số sự kiện tiêu biểu của cách mạng nước ta

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 123 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 123 sách bài tập Lịch sử 9. Nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam từ năm 1919-2000

Gửi bài