Quảng cáo
 • pic

  Bài 34 - 35.1, 34 - 35.2, 34 - 35.3, 34 - 35.4 trang 85 SBT Vật lí 10

  Giải bài 34 - 35.1, 34 - 35.2, 34 - 35.3, 34 - 35.4 trang 85 sách bài tập vật lý 10. Một thanh đồng có đường kính 20 mm. Xác định độ biến dạng nén tỉ đối của thanh này khi hai đầu của nó chịu tác dụng một lực nén bằng 94,2 kN.

 • pic

  Bài 34 - 35.9,34 - 35.10 trang 86 SBT Vật lí 10

  Giải bài 34 - 35.9,34 - 35.10 trang 86 sách bài tập vật lý 10. Một chiếc cột bê tông cốt thép chịu lực nén F thẳng đứng do tải trọng đè lên nó. Giả sử suất đàn hồi của bê tông bằng 1/10 của thép,

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 34 - 35.5, 34 - 35.6, 34 - 35.7, 34 - 35.8 trang 86 SBT Vật lí 10

  Giải bài 34 - 35.5, 34 - 35.6, 34 - 35.7, 34 - 35.8 trang 86 sách bài tập vật lý 10. Khi đun nóng chảy thiếc, đặc điểm gì chứng tỏ thiếc không phải là chất rắn vô định hình mà là chất rắn kết tinh?