Quảng cáo
 • Bài đọc 1: Con đường của bé

  Công việc của mỗi người gắn với một con đường. Nối đúng. Em hiểu hai dòng thơ cuối thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Viết các câu trả lời: Các cô bác trong tranh đang làm gì? Họ là ai. Viết thêm tên một số nghề nghiệp mà em biết.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Người làm đồ chơi

  Bác Nhân trong câu chuyện làm nghề gì. Vì sao bác Nhân định chuyển về quê? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Khi biết bác Nhân định bỏ về quê, thái độ của bạn nhỏ thế nào. Bạn nhỏ đã làm gì để bác Nhân vui trong buổi bán hàng cuối cùng? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Viết lời hỏi đáp về nội dung câu chuyện, sử dụng các câu hỏi. Em hãy thay bạn nhỏ trong truyện viết lời chào tạm biệt và lời chúc bác Nhân khi chia tay bác. Dựa vào những điều vừa nói ở bài tập 1 (SGK, trang 128), hãy viết 4 – 5

  Xem lời giải
 • Quảng cáo