Quảng cáo
 • pic

  Bài 32.1, 32.2. 32.3, 32.4 trang 77 SBT Vật lí 10

  Giải bài 32.1, 32.2. 32.3, 32.4 trang 77 sách bài tập vật lý 10. Câu nào sau đây nói về nguyên nhân của sự thay đổi nhiệt độ của một vật là đúng ?

 • pic

  Bài 32.5, 32.6, 32.7, 32.8 trang 78 SBT Vật lí 10

  Giải bài 32.5, 32.6, 32.7, 32.8 trang 78 sách bài tập vật lý 10. Người ta thực hiện một công 60 kJ để nén đẳng nhiệt một lượng khí. Độ biến thiên nội năng và nhiệt lượng do khí tỏa ra là:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 32.9, 32.10. 32.11 trang 78, 79 SBT Vật lí 10

  Giải bài 32.9, 32.10. 32.11 trang 78, 79 sách bài tập vật lý 10. Một quả bóng khối lượng 100 g rơi từ độ cao 10 m xuống sân và nảy lên được 7 m.