Quảng cáo
 • Bài đọc 1: Con rồng cháu tiên

  Bà Âu Cơ sinh con kì lạ như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Viết tên vị vua đầu tiên lập ra nước ta. Viết tiếp câu trả lời: Theo truyện Con Rồng cháu Tiên thì người Việt Nam ta là con cháu của...Gạch chân bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Để làm gì. Đặt một câu có bộ phận trả lời câu hỏi Để làm gì.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Thư Trung Thu

  Nối đúng. Bác Hồ khuyên thiếu nhi điều gì? Gạch chân những câu thơ thể hiện điều đó. Gạch chân những từ trong mỗi câu sau cho biết câu đó là một lời đề nghị, lời khuyên. Đặt câu với từ mong hoặc từ hãy để nói lời đề nghị của em với người khác. Giải ô chữ: Tìm từ thích hợp với mỗi dòng theo gợi ý (SGK trang 121). Viết vào mỗi ô trống một chữ cái. Viết lại chữ trên cột dọc sẫm màu. Viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) kể những điều em biết về đất nước, con người Việt Nam.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo