Quảng cáo
 • pic

  Mục 1,2,3, ghi nhớ trang 61, 62 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải mục 1,2,3 hiện tượng nảy mầm của hạt phấn, thụ tinh, kết hạt tạo quả và ghi nhớ trang 61, 62 VBT Sinh học 6: Mô tả hiện tượng nảy mầm của hạt phấn

 • pic

  Câu hỏi 2 trang 62 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 2 trang 62 VBT Sinh học 6: Quả và hạt là do bộ phận nào tạo thành? Em có biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa? Tên bộ phận đó?

 • Quảng cáo

Gửi bài