Quảng cáo
 • Kiểm tra phần văn

  Soạn bài Kiểm tra phần Văn trang 137 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Câu 9. Thế nào là nghệ thuật tương phản? Nêu cách thể hiện thủ pháp nghệ thuật trong truyện Sống chết mặc bay và tác dụng của nó.

  Xem lời giải
 • Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

  Soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo trang 138 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Câu 1. Hãy nêu một tình huống thường gặp trong cuộc sống mà em cho là phải làm văn bản đề nghị và một tình huống phải viết báo cáo

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Ôn tập phần tập làm văn

  Soạn bài Ôn tập phần tập làm văn trang 139 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Câu 3. Trong bài văn nghị luận, phải có những yếu tố cơ bản nào? Yếu tố nào là chủ yếu?

  Xem lời giải