Quảng cáo
 • Bài đọc 1: Về quê

  Bài thơ là lời của ai? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Bạn nhỏ thích những cảnh vật nào ở quê? Đánh dấu tích vào các ô thích hợp. Bạn nhỏ được làm những gì khi về quê nghỉ hè? Đánh dấu tích vào các ô thích hợp. Em hiểu hai dòng cuối bài thơ như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp. Viết 1 – 2 câu thể hiện sự ngạc nhiên hoặc thích thú trong những tình huống sau.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Con kênh xanh xanh

  Mùa hè, Đôi và Thu thường làm gì bên con lạch? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Cái tên Con kênh xanh xanh mà hai bạn đặt cho con lạch thể hiện tình cảm với con lạch như thế nào. Viết lời đồng ý của Thu khi Đôi rủ Thu cùng ra võng ôn bài. Viết lời khen của các bạn khi đến thăm con lạch của hai nhà. Viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) giới thiệu quê hương em hoặc nơi em ở. Viết 4 – 5 câu để chuẩn bị tham gia Ngày hội quê hương theo một trong những đề sau.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo