Quảng cáo
 • pic

  Mục 1,2, ghi nhớ trang 59 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải mục 1,2 Hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn, đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và ghi nhớ trang 59 VBT Sinh học 6: Hãy cho biết đặc điểm nào ghi trong ngoặc của hoa tự thụ phấn:

 • pic

  Câu hỏi 3 trang 59 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 3 trang 59 VBT Sinh học 6: Hãy kể tên 2 loài hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. Tìm những đặc điểm phù hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ ở mỗi hoa:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi 4 trang 60 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 4 trang 60 VBT Sinh học 6: Những cây có hoa nở về ban đêm như hoa nhài, quỳnh có đặc điểm gì thu hút sâu bọ?

Gửi bài