Quảng cáo
 • Văn bản báo cáo

  Soạn bài Văn bản báo cáo trang 133 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Câu 1. Sưu tầm và giới thiệu trước lớp một văn bản báo cáo nào đó (chỉ ra các nội dung, hình thức, phần, mục được trình bày trong văn bản đó).

  Xem lời giải
 • Ôn tập phần văn trang 127 SGK Ngữ văn 7

  Soạn bài Ôn tập phần Văn trang 127 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Câu 8.* Dựa vào Bài 24 (Ý nghĩa văn chương) , kết hợp với việc học tập tác phẩm văn học đã có, hãy phát biểu những điểm chính về ý nghĩa của văn chương (có dẫn chứng kèm theo).

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Dấu gạch ngang trang 129 SGK Ngữ văn 7

  Soạn bài Dấu gạch ngang trang 129 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Câu 3. Đặt câu có dùng dấu gạch ngang: a. Nói về một nhân vật trong vở chèo Quan Âm Thị Kính.

  Xem lời giải