Quảng cáo
 • Bài đọc 1: Bé xem tranh

  Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Vì sao bạn nhỏ nghĩ đó là bức tranh vẽ làng quê của mình. Tìm trong bài thơ và viết lại một câu thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú của bản nhỏ khi xem tranh. Đặt một câu thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú của em trước một bức tranh hoặc một cảnh đẹp.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Rơm tháng Mười

  Đọc câu mở đầu và cho biết: Tác giả bài đọc viết về kỉ niệm gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Đánh dấu tích vào ô trống trước những ý đúng. Trẻ con trong làng chơi những trò chơi gì trên những con đường, sân, ngõ đầy rơm? Đánh dấu tích vào ô trống trước những ý đúng. Gạch chân các từ ngữ. Đặt câu với một từ ngữ em vừa tìm được ở bài tập 1. Chọn viết theo 1 trong 2 đề sau: Viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) giới thiệu một trò chơi của thiếu nhi ở quê em.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo