Quảng cáo
 • pic

  Bài 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 trang 70 SBT Vật lí 10

  Giải bài 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 trang 70 sách bài tập vật lý 10. Hệ thức nào dưới đây không phù hợp với nội dung định luật Sác-lơ?

 • pic

  Bài 30.5, 30.6, 30.7, 30.8 trang 71 SBT Vật lí 10

  Giải bài 30.5, 30.6, 30.7, 30.8 trang 71 sách bài tập vật lý 10. Một bình kín chứa khí ôxi ở nhiệt độ 20°C và áp suất 105 Pa. Nếu đem bình phơi nắng ở nhiệt độ 40°C thì áp suất trong bình sẽ là bao nhiêu ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 30.9, 30.10 trang 71 SBT Vật lí 10

  Giải bài 1 trang 8 sách bài tập vật lý 10. Biết thể tích của một lượng khí là không đổi. Hãy giải bài toán sau đây bằng hai cách: dùng công thức; dùng đồ thị.