Quảng cáo
 • pic

  I. Em đọc truyện "Tình bạn"

  Em đọc truyện "Tình bạn" trang 9, 10 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Sau khi dự thi môn Toán ở lớp 5 để chuẩn bị chuyển lên lớp 6 trường Trung học cơ sở trở về, Tuấn bỏ ăn, lên giường nằm, rấm rứt ....

 • pic

  II. Em suy nghĩ - Bài 3: Tự trọng

  Giải bài tập 1, 2 trang 11 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Tình huống nào sau đây thể hiện biết tự trọng hoặc không biết tự trọng?....

 • Quảng cáo
 • pic

  III. Bài học rút ra - Bài 3: Tự trọng

  Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân từ bài từ bài "Tự trọng" và ghi vào vở.

Gửi bài Gửi bài