Bài 3 trang 96 SGK Hóa học 10

Đặc điểm nào

Quảng cáo

Đề bài

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F2, Cl2, Br2, I2)?

A. Ở điều kiện thường là các chất khí.

B. Có tính oxi hóa mạnh .

C. Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

D. Tác dụng mạnh với nước.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết khái quát về nhóm halogen Tại đây

Lời giải chi tiết

A sai vì ở điều kiện thường F2 và Cl2 là chất khí, Br2 là chất lỏng, I2 là chất lỏng

B đúng

C sai vì F2 chỉ có tính oxi hóa, không có tính khử; Cl2, Br2I2 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử

D sai vì F2 tác dụng mạnh với nước; Cl2, Br2I2 tác dụng với nước khó khăn hơn, cần có xúc tác.

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close