Bài 3 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch các chất sau:

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch các chất sau:

\(\eqalign{
& a)C{H_3} - N{H_2},N{H_2} - C{H_2} - COOH,C{H_3}COON{H_4},anbumin; \cr 
& b){C_6}{H_5}N{H_2},C{H_3}CH\left( {N{H_2}} \right)COOH,{\left( {C{H_3}} \right)_2}NH,anbu\min . \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) Dùng quỳ tím \(C{H_3}N{H_2}\) hóa xanh.

Dùng \(HN{O_3}\): Anbumin tạo kết tủa màu vàng. Hai chất còn lại \(N{H_2} - C{H_2} - COOH,C{H_3}COON{H_4}\) cho phản ứng với dung dịch \(NaOH\) đun nhẹ, chất tạo được khí mùi khai bay lên là: \(C{H_3} - COON{H_4}\).

\(C{H_3}COON{H_4} + NaOH\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow C{H_3} - COONa + N{H_3} \uparrow + {H_2}O.\)

Chất còn lại là: \(N{H_2} - C{H_2} - COOH\) .

b) Dùng quỳ tím: \({(C{H_3})_2}NH\) làm quỳ tím hóa xanh.

Dùng \(HN{O_3}\) nhận biết được anbumin vì tạo kết tủa màu vàng. 

Dùng dung dịch \(B{r_2},{C_6}{H_5}N{H_2}\), làm mất màu dung dịch \(B{r_2}\) và tạo kết tủa trắng .

 

Chất cùng lại là: \(C{H_3}CH(N{H_2})COOH\)

loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao

  Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó là một nonapeptit có công thức là: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg Khi thủy phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được những tripeptit nào có chứa phenylalanin (Phe)?

 • Bài 5 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao

  Hãy giải thích các hiện tượng sau: a) Khi bị dây axit nitric vào da thì chỗ da đó vàng. b) Khi ăn phải thức ăn có lẫn muối kim loại nặng (như chì, thủy ngân,…) thì bị ngộc độc. c) Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “ riêu cua” nổi lên.

 • Bài 6 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao

  a) Khối lượng các gốc glyxyl (từ glyxin) chiếm 50% khối lượng của một loại tơ tằm (fibroin) Hãy tính khối lượng glyxin mà các con tằm cần để tạo nên 1kg tơ đó. b) Xác định phân tử khối gần đúng của protein X chứa 0,16% lưu huỳnh, biết rằng phân tử X chỉ chứa 1 nguyên tử lưu huỳnh.

 • Bài 2 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao

  a) So sánh đặc điểm cấu tạo của amin, amino axit, polipeptit và protein. b) So sánh tính chất hóa học của amin và amino axit.

 • Bài 1 trang 79 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao

  Điền vào ô trống của mỗi câu chữ Đ (đúng ) hoặc chữ S (sai) sao cho phù hợp:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close