Bài 3 trang 71 SGK Hóa học 10

Hãy kể tên các loại tinh thể đã học

Quảng cáo

Đề bài

Hãy kể tên các loại tinh thể đã học và tính chất chung của từng loại.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Tinh thể nguyên tử: tính chất chung: bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khá cao.

- Tinh thể phân tử: tính chất chung: dễ nóng chảy, dễ bay hơi.

- Tinh thể ion: tính chất chung: rất bền vững, các hợp chất ion đề khá rắn, khó bay hơi, khó nóng chảy.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài