Bài 3 trang 60 SGK Hóa học 10

Viết cấu hình electron ..

Quảng cáo

Đề bài

a) Viết cấu hình electron của cation liti (Li+) và anion oxit (O2-)

b) Những điện tích ở ion Li+ , O2- do đâu mà có ?

c) Nguyên tử khí hiếm nào có cấu hình electron giống Li+ và nguyên tử khí hiếm có cấu hình  electron giống O2-

d) Vì sao 1 nguyên tử oxi kết hợp được với 2 nguyên tử liti ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) viết cấu hình e của Li ( Z =3) sau đó bỏ đi 1 e lớp ngoài sẽ ra được cấu hình e của Li+

viết cấu hình e của O ( Z =8) sau đó cộng thêm 2 e lớp ngoài sẽ ra được cấu hình e của O2-

b) giải thích do sự nhường hoặc nhận e

c) tính số e có của nguyên tử Li+, O2-

=> số e khí hiếm nào bằng thì khí hiếm đó có cấu hình e giống

d) Dựa vào số OA lớp ngoài cùng để giải thích

Lời giải chi tiết

a) Cấu hình electron của: 

cation Li+: 1s2  

anion  O2-: 1s22s22p6

b) Điện tích ở (Li+) do mất 1e mà có, điện tích ở (O2-) do nhận thêm 2e mà có

c) Nguyên tử khí hiếm He có cấu hình giống Li+

   Nguyên tử khí hiếm Ne có cấu hình giống O2-

d) Vì mỗi nguyên tử liti chỉ có thể nhường 1 e, mà một nguyên tử oxi thu được 2e nên 1 nguyên tử oxi có thể kết hợp được với hai nguyên tử Li

  2Li → 2Li+   + 2e;

 O + 2e   →  O2-

 2Li+    + O2-         → Li2O

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close