Bài 3 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép chia:

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện phép chia:

a) \(({x^2} + 3x - 4):(x - 1)\)

b) \((3{x^2} + 20x - 32):(3x - 4)\) ;

c) \(({x^3} - 2{x^2} - 5x + 6):(x - 3)\) ;

d) \(({x^3} + 5{x^2} - x - 5):({x^2} - 1)\) .

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close