Bài 3 trang 39 SGK Đại số 10

Các điểm sau có thuộc đồ thị hay không?

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hàm số \(y = 3 x^2– 2x + 1\). Các điểm sau có thuộc đồ thị hay không?

LG a

\(M (- 1;6)\) ;

Phương pháp giải:

Để kiểm tra 1 điểm có thuộc đồ thị hàm số hay không ta thay x, y vào hàm số ban đầu nếu dấu bằng xảy ra thì điểm đó thuộc đồ thị hàm số đã cho.

Chú ý: Điểm \(A({x_0};{y_0})\) thuộc đồ thị \((G)\) của hàm số \(y = f(x)\) có tập xác định \(D\) khi và chỉ khi: 

\(\left\{ \matrix{
{x_0} \in D \hfill \cr 
f({x_0}) = {y_0} \hfill \cr} \right.\)

Lời giải chi tiết:

Tập xác định của hàm số \(y = 3 x^2– 2x + 1\) là \(D = \mathbb R\).

Tại x=-1 ta có:

\( y=f(- 1) = 3(- 1)^2– 2(- 1) + 1 = 6\)

Vậy điểm \(M(- 1;6)\) thuộc đồ thị hàm số đã cho.

LG b

\(N (1;1)\) ;

Lời giải chi tiết:

Tại x=1 ta có:

\(y=f(1) = 3 .1^2 – 2.1 + 1 = 2 ≠ 1\).

Vậy \(N(1;1)\) không thuộc đồ thị đã cho.

LG c

\(P(0;1)\).

Lời giải chi tiết:

Tại \(x = 0\) ta có:

\(y=f(0) = 3. 0^2 – 2.0 + 1 = 1 \)

Nên \(P(0;1)\) thuộc đồ thị đã cho.

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close