Bài 3 trang 26 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 3 trang 26 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Để xử lí đất trồng trọt sau khi bị mưa axit, người ta rắc vôi sống lên đất. Hãy viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra, biết trong mưa axit có các axit sau: \({H_2}S{O_4},{H_2}S{O_3},{H_2}C{O_3}.\)

Lời giải chi tiết

Các phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& CaO\, + {H_2}S{O_4}\,\, \to \,\,CaS{O_4}\, + {H_2}O \cr
& CaO\, + {H_2}S{O_3}\,\, \to \,\,CaS{O_3}\, + {H_2}O \cr
& CaO\, + {H_2}C{O_3}\,\, \to \,\,CaC{O_3}\, + {H_2}O \cr} \)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close