Bài 3 trang 256 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Mắt cận có điểm cực viễn

Quảng cáo

Mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50cm và điểm cực cận cách mắt 12,5 cm.

a) Tính độ tụ của kính phải đeo để mắt thấy rõ vật ở xa vô cực.

b) Khi đeo kính thì mắt sẽ nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất là bao nhiêu? Kính đeo sát mắt, quang tâm của kính coi như trùng với quang tâm của mắt.

Giải

Bài toán về các tật khắc phục của mắt.

Phương pháp giải:Dùng sơ đồ sau:

Mắt nhìn qua kính thấy ảnh ảo của vật tại CC hoặc CV

 d' = -(OCC - l) hay d' = -(OCV- l)

Do đó: nếu phải tính f thì giả thiết cho thêm d (vị trí vật)

Nếu phải tính d thì giả thiết cho thêm f (tiêu cự kính).

Giải bài toán: mắt cận có OCV = 50 (cm); OCC = 12,5 (cm)

a) Để mắt thấy rõ vật ở xa vô cực (d = \(\infty\)) thì mắt đeo kính và nhìn qua kính thấy ảnh ảo của vật tại điểm cực viễn:

d' = -(OCV - l ) = -50 (cm) ( l = 0: kính đeo sát mắt)

\( \Rightarrow {1 \over f} = {1 \over d} + {1 \over {d'}} = {1 \over \infty } + {1 \over { - 50}}\)

\(\Rightarrow\)  f = -50 (cm)

\( \Rightarrow D = {1 \over { - 0,5}} = - 2\) (điôp)

   b) Khi đeo kính, mắt nhìn qua kính thấy ảnh ảo của vật gần mắt nhất hiện lên tại điểm CC

\(\Rightarrow\)  d' = - OC= -12,5 (cm)

\( \Rightarrow {1 \over d} = {1 \over f} - {1 \over {d'}} = {1 \over { - 50}} - {1 \over { - 12,5}} \Rightarrow d = 16,67\left( {cm} \right)\)

 Loigiaihay.com


Quảng cáo

Gửi bài