Bài 3 trang 219 SGK hóa học 12 nâng cao

Hãy nêu các chất, các điện cực và các phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình :

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu các chất, các điện cực và các phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình :

a) Mạ đồng cho một vật bằng sắt thép;          

b) Mạ thiếc cho một vật bằng thép;

c) Mạ bạc cho một vật bằng đồng;

Lời giải chi tiết

a) Mạ đồng cho một vật bằng sắt thép;  

* Catot: vật bằng thép                * Anot: Kim loại \(Cu\)

+ Dung dịch điện phân: \(CuS{O_4}\)

+ Phản ứng hóa học 

  Ở anot: \(Cu \to C{u^{2 + }} + 2e\)

  Ở catot: \(C{u^{2 + }} + 2e \to Cu\)

b) Mạ thiếc cho một vật bằng thép;

* Catot: Vật bằng thép                * Anot: Kim loại \(Sn\))

+ Dung dịch điện phân: \(Sn{(N{O_3})_2}\).

+ Phản ứng hóa học :

   Ở anot: \(Sn \to S{n^{2 + }} + 2e\)

   Ở catot: \(S{n^{2 + }} + 2e \to Sn\)

c) Mạ bạc cho một vật bằng đồng:

* Catot: Vật bằng \(Cu\)                * Anot: Kim loại \(Ag\)

+ Dung dịch điện phân: \(AgN{O_3}\).

+ Phản ứng hóa học :

   Ở anot: \(Ag \to A{g^ + } + e\)

   Ở catot: \(A{g^ + } + e \to Ag\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close