Bài 3 trang 21 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 3 trang 21 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Hình vẽ bên cho biết cấu tạo của 6 nguyên tử từ A đến F

a) Hãy chỉ ra những nguyên tử nào cùng loại.

b) Hãy tính tổng số hạt của các nguyên tử trên.

 

Lời giải chi tiết

a) A, F là các nguyên tử cùng loại vì có cùng số proton là 5

    D, E là các nguyên tử cùng loại vì có cùng số proton là 16

b) Nguyên tử trung hòa về điện nên số proton bằng số electron

Tổng số hạt của nguyên tử  = số proton + số nơtron + số electron

 

A

B

C

D

E

F

Tổng số hạt của nguyên tử

5 + 6 + 5

= 16

6 + 6 + 6

= 18

15 + 16 + 15 = 46

16 + 16 + 16 = 48

16 + 17 + 16 = 49

5 + 5 + 5

= 15

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close