Bài 3 trang 194 SGK hóa học 12 nâng cao

Người ta có thể điều chế Cr(III) oxit bằng cách phân hủy muối amoni đicromat ở nhiệt độ cao:

Quảng cáo

Đề bài

Người ta có thể điều chế Cr (III) oxit bằng cách phân hủy muối amoni đicromat ở nhiệt độ cao:

\({\left( {N{H_4}} \right)_2}C{r_2}{O_7}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow {N_2} + C{r_2}{O_3} + {H_2}O\)

Hãy cho niết phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào?

Lời giải chi tiết

\({\left( {N{H_4}} \right)_2}C{r_2}{O_7}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow {N_2} + C{r_2}{O_3} + {H_2}O\)

Đây là phản ứng oxi hóa khử nội phân tử.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close