Bài 3 trang 190 SGK hóa học 12 nâng cao

Cho phản ứng:

Quảng cáo

Đề bài

Cho phản ứng:

\(...Cr + S{n^{2 + }} \to ...{\rm{ }}C{r^{3 + }} + ...Sn\)

a) Khi cân bằng phản ứng trên, hệ số của ion \(C{r^{3 + }}\) sẽ là

A.1       B.2         C.3         D.6 

b)Trong pim điện hóa \(Cr –Sn\) xảy ra phản ứng trên

Biết \(E_{C{r^{3 + }}/Cr}^0 =  - 0,74V\) . Suất điện động chuẩn của pin điện hóa là

\(A. - 0,60\;V\) 

\(B.\;0,88{\rm{ }}\;V\)

\(C.\;0.60\;{\rm{ }}V\)

\(D. - 0,88\;V\)

Lời giải chi tiết

a) Chọn B

b) Chọn C.

Vì: \(E_{Pin}^0 = E_{S{n^{2 + }}/Sn}^0 - E_{C{r^{3 + }}/Cr}^0 =  - 0,14 - ( - 0,74) = 0,60\,V\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close