Bài 3 trang 183 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Hãy tự chọn 2 hóa chất dùng làm thuốc thử nhận biết mỗi kim loại sau: Al, Ag, Mg. Trình bày cách tiến hành thí nghiệm và viết các phương trình hóa học.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tự chọn 2 hóa chất dùng làm thuốc thử nhận biết mỗi kim loại sau: \(Al, Ag, Mg\). Trình bày cách tiến hành thí nghiệm và viết các phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết

- Cho 3 ống thử vào 3 ống nghiệm đựng dung dịch \(NaOH\) dư.

+ Mẫu tan và sủi bọt khí là \(Al\).

 \(2Al + 2NaOH + 6{H_2}O \to 2Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right] + 3{H_2} \uparrow \)

+ Mẫu không có hiện tượng là \(Ag, Mg\).

Cho 2 mẫu thử còn lại vào 2 ống nghiệm đựng dung dịch \(HCl\) dư.

- Mẫu tan và sủi bọt khí là \(Mg\). Mẫu còn lại là \(Ag\).

 \(Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2} \uparrow \)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close