Bài 3 trang 18 SGK Hoá học 10

a) Định nghĩa nguyên tố hoá học.

Quảng cáo

Đề bài

a) Định nghĩa nguyên tố hoá học.

b) Kí hiệu nguyên tử cho biết những đặc trưng gì của nguyên tử, lấy thí dụ với nguyên tử kali.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về nguyên tố hóa học tại đây

Lời giải chi tiết

a) Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.

b) Kí hiệu nguyên tử \({}_Z^AX\):

+ Z: số hiệu nguyên tử

+ A: Số khối

Ví dụ: \({}_{19}^{39}K\) cho biết:

+ Số hiệu nguyên tử là 19 nên số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử là 19, trong hạt nhân có 19 proton và vỏ nguyên tử K có 19 electron.

+ Số khối của nguyên tử K là 39 nên trong hạt nhân có 20 (39-19 = 20) nơtron.

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 18 SGK Hoá học 10

  Giải bài 4 trang 18 SGK Hoá học 10. Căn cứ vào đâu mà người ta biết chắc chắn rằng giữa nguyên tố hiđro (Z = 1) và nguyên tố urani (Z = 92) chỉ có 90 nguyên tố.

 • Bài 5 trang 18 SGK Hoá học 10

  Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi biết thể tích của 1 mol canxi tinh thể

 • Bài 6 trang 18 SGK Hoá học 10

  Viết công thức của các loại phân tử đồng (II) oxit, biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau

 • Bài 2 trang 18 SGK Hoá học 10

  Tính nguyên tử khối trung bình của kali biết rằng trong tự nhiên thành phần % các đồng vị của kali là :

 • Bài 1 trang 18 SGK Hoá học 10

  Giải bài 1 trang 18 SGK Hoá học 10. a) Hãy tính khối lượng g của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron) (Đây là phép tính gần đúng).

Quảng cáo
close