Bài 3 trang 18 SGK Hoá học 10

a) Định nghĩa nguyên tố hoá học.

Quảng cáo

Đề bài

a) Định nghĩa nguyên tố hoá học.

b) Kí hiệu nguyên tử cho biết những đặc trưng gì của nguyên tử, lấy thí dụ với nguyên tử kali.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về nguyên tố hóa học tại đây

Lời giải chi tiết

a) Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.

b) Kí hiệu nguyên tử \({}_Z^AX\):

+ Z: số hiệu nguyên tử

+ A: Số khối

Ví dụ: \({}_{19}^{39}K\) cho biết:

+ Số hiệu nguyên tử là 19 nên số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử là 19, trong hạt nhân có 19 proton và vỏ nguyên tử K có 19 electron.

+ Số khối của nguyên tử K là 39 nên trong hạt nhân có 20 (39-19 = 20) nơtron.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài