Bài 3 trang 170 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

1,24g gam Na2O tác dụng với nước, được 100 ml dung dịch. Nồng độ mol của chất trong dung dịch là:

Quảng cáo

Đề bài

\(1,24\,g\) gam \(N{a_2}O\) tác dụng với nước, được \(100\) ml dung dịch. Nồng độ mol của chất trong dung dịch là:

A. 0,04M

B. 0,02M

C. 0,4M

D. 0,2M

Lời giải chi tiết

Chọn C. Ta có:

\(\eqalign{
& {n_{N{a_2}O}} = {{1,24} \over {62}} = 0,02(mol) \cr 
& N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH \cr} \)

  \(0,02 \;\;\;\;\;\; \;\;\;\;\;\;\;\;\to 0,04\)

 \( \Rightarrow {CM_{{{NaOH}}}} = {{0,04} \over {0,1}} = 0,4M\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close