Bài 3 trang 161 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Các đại lượng hoặc tính chất sau đây của các kim loại kiềm thổ biến đổi như thế nào khi điện tích hạt nhân nguyên tử của chúng tăng dần ?

Quảng cáo

Đề bài

Các đại lượng hoặc tính chất sau đây của các kim loại kiềm thổ biến đổi như thế nào khi điện tích hạt nhân nguyên tử của chúng tăng dần ?

a) Bán kính nguyên tử

b) Năng lượng ion hóa

c) Thế cực chuẩn E0

d) Tính khử.

Đối với mỗi tính chất, hãy giải thích vì sao có sự biến đổi như vậy.

Lời giải chi tiết

Trong cùng một phân nhóm chính nhóm II, điện tích hạt nhân tăng, số lớp electron tăng, lực hút của hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng giảm nên:

a) Bán kính nguyên tử tăng dần

b) Năng lượng ion hóa giảm dần

c) Thế điện cực giảm dần

d) Tính khử tăng dần.

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài