Bài 3 trang 14 SGK Hoá học 10

Nguyên tố cacbon có hai đồng vị

Quảng cáo

Đề bài

Nguyên tố cacbon có hai đồng vị :  chiếm 98,89% và  chiếm 1,11%.

Nguyên tử khối trung bình của cacbon là

A. 12,500.                 B. 12,011.

C. 12,022.                 D. 12,055.

Chọn đáp số đúng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\overline A  = \dfrac{{a.X + b.Y}}{{100}}\)

Với X, Y là nguyên tử khối của các đồng vị; a, b là phần trăm số nguyên tử của các đồng vị tương ứng.

Lời giải chi tiết

\({\overline A _{(C)}} = \dfrac{{12.98,89 + 13.1,11}}{{100}} = 12,0111\)

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài