Bài 3 trang 108 SGK Hóa học 10

Trong phòng thí nghiệm có

Quảng cáo

Đề bài

Trong phòng thí nghiệm có các hóa chất: NaCl, MnO2, NaOH và H2SO4 đặc ta có thể điều chế được nước Gia-ven không? Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có thể thành lập điều chế nước Javen theo sơ đồ sau:

\(NaCl\xrightarrow{{ + {H_2}S{O_4}\,\,đặc}}HCl\xrightarrow{{ + Mn{O_2}}}C{l_2}\xrightarrow{{ + NaOH}}\) nước Javen

Lời giải chi tiết

Cách 1: điện phân NaCl không có màng ngăn ta thu được nước Javen

\(2NaCl + {H_2}O\xrightarrow[{không\,màng\,ngăn}]{{dpdd}}NaCl + NaClO + {H_2}\)

Cách 2:

- Điều chế HCl từ NaCl, H2SO4 đặc, H2O

NaCl + H2SO4  \( \to\) NaHSO4 + HCl↑

Hấp thụ khí hiđro clorua vào nước được dung dịch axit HCl.

- Từ axit HCl và MnO2 điều chế Cl2

MnO2  + 4HCl  →  MnCl2  + 2H2O  + Cl2

- Từ Cl2 và dung dịch NaOH điều chế nước Gia-ven
Cl2   + 2NaOH  →  NaCl + NaClO + H2O

Loigiaihay.com

 

                                                           

Quảng cáo
list
close
Gửi bài