Bài 3 SGK trang 99 hóa học 12 nâng cao.

a) Viết phương trình hóa học các phản ứng từ metan điều chế ra: vinyl clorua, vinyl axetat, acrilonitrin và metyl acrylat

Quảng cáo

Đề bài

a) Viết phương trình hóa học các phản ứng từ metan điều chế ra: vinyl clorua, vinyl axetat (\(C{H_3}{\rm{COO - CH = C}}{{\rm{H}}_2})\), acrilonitrin ( vinyl xianua, \(C{H_2} = CH - CN\)) và metyl acrylat (\(C{H_2} = CHCOOC{H_3}\)).

b) Hãy nêu một ví dụ ( có viết phương trình các phản ứng) để chứng tỏ rằng có thể đi từ etilen để điều chế các monome nói trên với giá thành thấp hơn, giải thích.

c) Viết phương trình phản ứng trùng hợp mỗi monome ở trên và gọi tên polome tạo thành.

Lời giải chi tiết

a)

b) Từ elilen điều chế PVC:

Từ metan điều chế PVC:

Hai sơ đồ trên được thực hiện cùng một số phản ứng, tuy nhiên từ metan phải trải qua phản ứng nhiệt phân hiệu suất thấp, tốn kém hơn so với đi từ etilen.

Tóm lại, trong các hóa chất hữu cơ do con người sản xuất ra thì etilen đứng hàng đầu về sản lượng. Etilen là nguyên liệu quan trọng của cong nghệ tổng hợp polime.

c) 

loigiaihay.com

Quảng cáo
close