Bài 3 SGK trang 112 hoá học 12 nâng cao

Phát biểu nào sau đây là phù hợp với tính chất hoá học chung của kim loại?

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu nào sau đây là phù hợp với tính chất hoá học chung của kim loại?

A. Kim loại có tính khử , nó bị khử thành ion âm

B. Kim loại có tính oxi hoá, nó bị oxi hoá thành ion dương

C. Kim loại  có tính khử, nó bị oxi hoá thành ion dương

D. Kim loại có tính oxi hoá, nó bị khử thành ion âm.

Lời giải chi tiết

Chọn C

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close