Bài 3 mục III trang 23,24 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 3 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 23-24 VBT Sinh học 9: Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân.

Quảng cáo

Đề bài

 Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân

Lời giải chi tiết

Diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân:

+ Kì đầu: NST kép co ngắn, đóng xoắn; vị trí tâm động đính trên thoi phân bào

+ Kì giữa: NST kép co ngắn, đóng xoắn cực đại, các NST kép đính thành 1 hàng dọc trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

+ Kì sau: Hai crômatit của NST kép tách nhau tại tâm động tạo thành hai NST đơn và được thoi vô sắc kéo về hai cực của tế bào

+ Kì cuối: NST đơn dãn xoắn để trở về dạng sợi mảnh ban đầu.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close