Bài 3 mục III trang 21 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 3 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 21 VBT Sinh học 9: Nêu vai trò của NST đối với sự di truyền các tính trạng.

Quảng cáo

Đề bài

 Nêu vai trò của NST đối với sự di truyền các tính trạng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

NST là cấu trúc mang gen (ADN) của tế bào

Lời giải chi tiết

NST là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN, nhờ quá trình tự sao của ADN đưa tới sự nhân đôi của NST, nhờ vậy các gen quy định các tính trạng của cơ thể được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close