Quảng cáo
 • Bài 1 trang 60

  Hãy điền vào chỗ chấm để mô tả hình bên:

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 60

  Cho hình lăng trụ đứng tứ giác như Hình 6. a) Chỉ rõ hai mặt đáy và các mặt bên của hình lăng trụ. b) Gọi tên các cạnh bên của hình lăng trụ. c) Chiều cao của hình lăng trụ bằng độ dài đoạn thẳng nào?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 60

  Tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác có các cạnh đáy là 2,7 cm, 1,5 cm, 2 cm và chiều cao 3 cm.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 60

  Tạo lập hình lăng trục đứng tứ giác có các số đo như Hình 7. a) Cho biết chiều cao của hình lăng trụ. b) Tạo lập hình lăng trụ.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 60

  Cho hình lăng trụ đứng tam giác như Hình 8. a) Chiều cao của hình lăng trụ là bao nhiêu? b) Hãy tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác này.

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 60

  Hãy chỉ ra cách cắt một chiếc hộp hình chữ nhật thành hai hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang.

  Xem chi tiết