Quảng cáo
 • pic

  Điều hòa hoạt động của gen

  Lý thuyết Điều hòa hoạt động của gen: khái quát về điều hòa hoạt động của gen, điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực.

 • pic

  Câu 1 trang 18 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Bài 1 trang 18 SGK Sinh học 12. Thế nào là điều hòa hoạt động gen?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 2 trang 18 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Bài 2 trang 18 SGK Sinh học 12. Operon là gì? Trình bày cấu trúc operon Lac ở E.coli.

 • pic

  Câu 3 trang 18 SGK Sinh 12

  Giải bài tập Bài 3 trang 18 SGK Sinh 12. Giải thích cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac.

 • pic

  Câu 4 trang 18 SGK Sinh 12

  Giải bài tập Bài 4 trang 18 SGK Sinh 12. Trong cơ chế điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hoà là gì?