Quảng cáo
 • Soạn bài Quan Âm Thị Kính_bài 1

  Soạn bài: Quan âm thị kính trang 111 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Câu 5. Thảo luận ở lớp: Hãy liệt kê và nêu nhận xét của em về hành động và ngôn ngữ của Sùng bà đối với Thị Kính.

  Xem lời giải
 • Dấu chấm lửng và dấu chấm phấy

  Soạn bài Dấu chấm lửng và dấu chấm phấy trang 121 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Câu 3. Viết một đoạn văn về ca Huế trên sông Hương trong đó: a) Có câu dùng dấu chấm lửng. b) Có câu dùng dấu chấm phẩy.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Văn bản đề nghị trang 124 SGK Ngữ văn 7

  Soạn bài Văn bản đề nghị trang 124 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Câu 2. Trao đổi với các bạn trong tổ, nhóm để rút kinh nghiệm về các lỗi thường mắc ở các văn bản đề nghị.

  Xem lời giải