Quảng cáo
 • Bài đọc 1: Chuyện bốn mùa

  Ghép từ ngữ ở bên A với nghĩa phù hợp ở bên B. Theo lời các nàng tiên, mỗi mùa có gì hay? Viết tiếp câu trả lời. Theo lời bà Đất, mỗi người đều có ích, đều đáng yêu như thế nào. Trả lời câu hỏi. Điền thêm dấu phẩu vào chỗ thích hợp trong 2 câu in nghiêng.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Buổi trưa hè

  Gạch chân những từ ngữ, hình ảnh ở khổ thơ 1 tả buổi trưa hè yên tĩnh. Giữa buổi trưa hè yên tĩnh có những hoạt động gì. Giữa buổi trưa hè, có thể nghe thấy âm thanh nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Vì sao giữa buổi trưa hè, có thể nghe thấy âm thanh nói trên? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Tìm và ghi lại một từ chỉ hoạt động, một từ chỉ đặc điểm trong bài thơ. Đặt 1 câu theo mẫu Ai thế nào? để nói về buổi trưa hè. Dựa vào những điều vừa nói ở bài tập 1 (SGK, trang 86), hãy viết một đoạ

  Xem lời giải
 • Quảng cáo