Quảng cáo
 • pic

  Mục 1,2, ghi nhớ trang 51 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải mục 1,2 sự tạo thành cây mới từ rễ thân lá, sinh sản sinh dưỡng tự nhiên và ghi nhớ trang 51 VBT Sinh học 6: Hãy điền vào bảng sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa.

 • pic

  Câu hỏi 1 trang 52 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 1 trang 52 VBT Sinh học 6: Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò. sinh sản bằng lá mà em biết:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi 2 trang 52 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 2 trang 52 VBT Sinh học 6: Hãy kể tên 3 cây cỏ dại có cách sinh sản bằng thân rễ. Muốn diệt cỏ dại người ta phải làm cách nào?

 • pic

  Câu hỏi 4 trang 52 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 4 trang 52 VBT Sinh học 6: Muốn củ khoai lang không mọc mầm thì phải cất giữ như thế nào? Em hãy cho biết người ta trồng khoai lang bằng cách nào? Tại sao không trồng bằng củ?

Gửi bài